Appell på arbeiderdagen

May 8 in Research by admin 0

Kamerater!

 

Jeg er styreleder for Ny Musikk Trondheim, frilansmusiker og timelærer ved jazzlinja på NTNU. Jeg har med andre ord flere hatter å forholde meg til; jeg booker, blir booket og underviser studenter i å bli det samme. Jeg er av den oppfatning at musikere i dag har like mye å frykte i kameraderi enn kun byråkrati: i byråkratiet er i alle fall prosessene i større grad åpne og derfor gjennomsiktige. De aller verste situasjonene er selvfølgelig hvor det er kameraderi i byråkratiet, noe som heller ikke er uvanlig.

 

Det er vanskelig å ta alle forhold i betraktning når man sitter på den andre siden av bordet. Man skal ta hensyn til publikum, utøvere, komponister og de som gir deg penga, om dette så er direkte eller indirekte. I Ny Musikk prøver vi å ta de hensynene vi kan.

 

Kjønnspolitisk har vi nylig ansatt en ny daglig leder og kunstnerisk leder hvor begge er kvinner. Anne Hilde Neset har nylig uttalt at hun vil at alle bestillingsverk i Ny Musikk-regi skal være 60% kvinnelige komponister. Dette er nødvendig da menn har dominert også i samtidsmusikken, skjønt vår første president var en kvinne; komponisten Pauline Hall i 1938.

 

Hverdagen til en musiker kan i stor grad bestå av å unngå å bli mislikt av de som potensielt kan gi deg en jobb. Her er det verre enn i mange andre yrker å falle utenfor fordi det er ingen som kan hjelpe deg når festivalene ikke vil booke deg lengre. Å tilhøre det ekstreme sjangermessige ytterpunktet i en slik gruppe gjør ikke saken enklere. Vi faller ofte mellom to stoler da vi ikke er klassiske nok for de klassiske og ikke jazzete nok for jazzen.

 

Dette ser vi også i undervisningssammenhenger hvor 100 år gammel musikk blir regnet for å være for moderne. Samtidsmusikken blir beste fall noe du kan få muligheten til å oppdage i et valgemne, men mer sannsynlig er det at du må oppsøke miljøene selv. Her trengs det en fornying: samtidsmusikken kan ikke bare være noe en musiker driver med på fritida.

 

Ny Musikk Trondheim ønsker derfor å fange opp nettopp denne gruppen utøvere. Vi arrangerer derfor i større grad nå enn tidligere konserter med lokale utøvere og komponister fordi vi ønsker et levende og interessant musikkmiljø her i Trondheim. I år ville den amerikanske komponisten John Cage fylt 100 år. Kanskje er det på tide å anerkjenne eksperimentell musikk? Vi blir oppfordret til å lage arrangementer for barn og unge, noe vi også gjør. Det sitter muligens en John Cage eller to på gammelhjemmet; det er vel på tide at de også for høre noe annet enn Gluntan?

 

Det er viktig at de sjangermessige ytterpunktene i musikken vi blir tilbudt er rikt presentert; i den klassiske musikken så vel som i jazzen, pop, rock og annen musikk. Det er derfor slagordet til Ny Musikk Trondheim er: det er summen av det smale som utgjør bredden!

 

Gratulerer med dagen!

 

(Denne appellen ble holdt på Teaterhuset Avant Garden 1. mai 2012)

COMMENTS

Comments are closed.

LATEST PROJECTS

Read More

Upcoming shows

No shows booked at the moment.

Contact