Om byutvikling og kapitalisme

March 27 in Research by admin 0

I forrige uke ble det offentligjort at dampsentralen i Ilsvika blir butikk og treningssenter. Saken som sto på trykk i Adressa la vekt på at bygget har gått fra å være tiltenkt som en mulig kunsthall til å havne i klørne på 3t og det stadig ekspanderende Reitanimperiet. Jeg ble først og fremst meget skuffa over at ingen i Trondheim Kommune har satt ned foten og i det minste forlangt at i alle fall en del av bygget skal komme bydelen vår til gode.

Det ble hevdet at det har blitt gjort en spørreundersøkelse blant beboerne i Ilsvika om hva de ønsket bygget skulle bli brukt til, eller hva som eventuelt måtte mangle av tilbud her i området, men jeg har ikke fått med meg denne undersøkelsen og jeg bor her. Da nyheten kom for en tid tilbake om at bygget kunne bli brukt som kunsthall så jeg muligheter for konserter, samlingspunkt, moderne bydelshus med mer. Dette toget har altså gått uten protester.

Min fornyede mistillit til Trondheim Kommune går ikke ut på at det ikke ble noen kunsthall av dampsentralen, men at et slikt historisk bygg går rett til pengemakta og det tilsynelatende uten betenkninger. Det kan derfor synes at det er markedskreftene som i alle høyeste grad styrer byutviklinga i Trondheim for tida. Det var nettopp det jeg skrev på twitter og fikk følgende som svar fra Trondheim Kommune:

@MichaelDuch Dette stemmer ikke. Byutviklingen reguleres av politisk vedtatte planer og reguleringsbestemmelser.Se også adressa.no/meninger/artic…

Lenka på slutten av denne meldinga leder til en sak i adressa om utbygging på Brattøra som prøver å forsvare noe av kritikken rettet mot kommunen. Her kan man tillate seg å bygge høyere og røffere enn i sentrum står det, men samtidig at det ikke skal bli noen sammenhengende vegg langs havnefronten. Det siste er vel og bra sjøl om det må sies at en god del av både utsikt og innsyn er blokkert og verre skal det bli. Kritikken har ikke bare vært retta mot arkitekturen og byggene i seg selv, de har vært retta mot at de store aktørene som Stordalen kan tillate seg å gå utover de regulerte høydene og ikke minst at kommunen tillater dette.

De som har penger i den størrelsesorden Stordalen og Reitan har kan tillate seg å bygge høyere, større og ikke minst kjøpe byens historiske bygg uten at det stilles krav til de om å gi noe tilbake til byens befolkning. Det er i alle fall min umiddelbare konklusjon og da er det i så fall uttalelsen til Trondheim Kommune som ikke stemmer.

Jan Bojer Vindheim fra Miljøpartiet De Grønne og leder av byutviklingskomiteen i Trondheim Kommune uttalte i en debatt arrangert av Kosmorama her på Ilsvika sist fredag at en kunsthall nå vil bli brukt som en brekkstang for gjennomføringen av de nye storbyggene på Brattøra. Det han også nevnte er at det ikke finnes noen byutviklingsplan for Ila, noe som virkelig er oppsiktsvekkende. Dette kan jo bety at det er hipp-som-happ både hvem som bygger, hva som bygges, hvor og hvordan det bygges i denne bydelen. Det det i alle fall betyr er at det ikke er noen visjoner for hva denne bydelen skal bli i framtida når våre barn vokser opp.

De fine akebakkene ved Ilsvikøra har i vinter blitt amputert av gjerder til en parkeringsplass som om ikke lenge sannsynligvis vil bli til terasseleiligheter. Koteng vil vel neppe la denne muligheten gå til spille og kommunen vil neppe stoppe et slikt prosjekt fordi det er i tråd med fortettingspolitikken de er så stolte av. Det stilles jo selvfølgelig krav til grøntareal og parkområder i slike tilfeller, men her kan man jo bare bruke parken i Iladalen; den har jo tross alt blitt brukt til samme argument ved flere andre nybygg i området tidligere. Her ligger det forresten et lite rødt trehus som forfaller, eller kanskje om kort tid en 7-Eleven?

COMMENTS

Comments are closed.

LATEST PROJECTS

Read More

Upcoming shows

No shows booked at the moment.

Contact